FANDOM


Rok 2012. Haur najprawdopodobniej spędził w podróży po wielu klanach. Ze wzmianek w jego dziełach dowiedzieć się można, że na pewno odwiedzał: Black, DoD, Storm